Atelje Ludwig & Hülsner: Velika gimnazija (danas Muzej „Mimara“)

Atelje Ludwig & Hülsner: Velika gimnazija (danas Muzej „Mimara“), Rooseveltov trg, 1895.

            Zgrada Velike gimnazije trebala je biti izgrađena u sklopu Školskoga foruma koji bi obuhvaćao trgovačku školu, realnu gimnaziju, glazbeni zavod, klasičnu gimnaziju, gombaonicu s aulom i konvikt. Na pozivnome natječaju pobijedio je atelje Ludwig&Hülsner iz Berlina i Leipziga, ali je izveden samo dio projekta, a radove je vodio Kuno Waidmann.

Građevina je izvedena u neorenesansnome stilu, izduženih je dimenzija i na glavnome pročelju ističu se dva rubna rizalita i jedan središnji. Površine između rizalita pomalo su monotone zbog ponavljanja prozorskih osi razdijeljenih vodoravno kaneliranim polustupovima koji se protežu u razini prvoga i drugoga kata. Na rizalitima je dekoracija nešto bogatija pa se u prizemlju središnjega rizalita između triju ulaza pojavljuju prazne niše, a na drugome katu ritmička izmjena manjih i većih polukružno zaključenih prozora. Prozori bočnih rizalita najukrašeniji su na prvome katu – naglašeni su trokutastim zabatima. Krovna zona naglašena je balustradom s akroterijima. Na bočnim au pročeljima također najistaknutiji središnji rizaliti. Iako središnji rizalit glavnoga pročelja ne završava zabatom, na bočnim su pročeljima izvedeni trokutasti zabati.

ludwighulsner2