Ferenc Pfaff: Uprava državnih željeznica

Ferenc Pfaff: Uprava državnih željeznica, Ulica Antuna Mihanovića 12, 1903.

            Uprava državnih željeznica podignuta je u neobaroknome stilu, s obiljem dekoracije, i vrlo razigranim krovom na kojemu se ističu kupole, tornjići, piramide bez vrha itd. Ugaoni dijelovi zgrade polukružno su oblikovani, a kraj njih su dodani i rubni rizaliti krila. Na sličan se način ističe i središnji rizalit u kojemu je smješten glavni ulaz. Svi rizalitni dijelovi naglašeni su polukružnim zabatima koji se upiru o pilastre s korintskim kapitelima (protežu se u razini prvoga i drugoga kata) i iznad kojih se izdiže povišena razigrana krovna konstrukcija. U prizemlju je fugama simulirana gradnja kamenim blokovima i ne ističe se dekoracijom. Bogata dekoracija pojavljuje se na prvome i drugome katu u vidu balustrada u podnožjima prozora prvoga kata i bogato ornamentiranih natprozornika. Dekoracija rizalita još je istaknutija. Polukružni ugaoni rizaliti i središnji rizalit ističu se i balkonima s balustradom u razini prvoga kata.

pfaff1