Franjo Klein: zgrada Prve hrvatske štedionice

Franjo Klein: zgrada Prve hrvatske štedionice, Praška 2 – Trg bana Jelačića 14, 1870.

            Zgrada Prve hrvatske štedionice nastala je kao ugaona građevina na sjecištu Praške ulice i Trga bana Jelačića. Ističe se dvama plitkim rubnim rizalitima i jednim malo naglašenijim ugaonim rizalitom koji su uz rubove bili naglašeni rustikom, balkonima s polukružno zaključenim otvorima te na početku krovne zone trokutastim zabatima užim od svoje širine. Prema Praškoj ulici izvedeno je sedam prozorskih osi, a prema Trgu bana Jelačića pet. Kao i kod kuće Rosenfeld, riječ je o dvokatnici s prodajnim polukružno zaključenim prostorima u prizemlju i mezaninom, ali u ovome slučaju motiv povezivanja etaža ne odnosi se na mezanin i prvi kat, nego na prvi i drugi kat. Prozori su četvrtastoga oblika, u mezaninu gotovo i kvadratičnoga oblika. Iznad ugaona rizalita u krovnoj se zoni ističe četverostrana piramida bez vrha, s krovnom ogradom. Dok su prozori mezanina i prvoga kata imali doprozornike u obliku pilastara, drugi je kat bio dodatno dekoriran ženskim figurama postavljenim na konzolama uz prozore. Na krovnome vijencu ističu se konzole. Godine 1926./1927. Edo Schön adaptirao je zgradu za američku tvrtku šivaćih strojeva Singer uklonivši figuralni ukras, ali sačuvavši element povezivanja etaža.