Herman Bollé: crkva Preobraženja Gospodnjega

Herman Bollé: crkva Preobraženja Gospodnjega, restauracija 1883. – 1884., 1899., 1913. – 1914.

            Iako nije prošlo ni dvadeset godina od izgradnje crkve, Herman Bollé zadužen je za njezinu restauraciju jer ju je trebalo učiniti reprezentativnijom, za što je bio povod i potres 1880. godine u kojemu je popucao samo Kleinov zvonik. Bollé restauraciju izvodi u svojemu poimanju neobizantskoga stila, koji je zapravo spoj elemenata bizantske, kasnoantičke, ranokršćanske arhitekture, Rundbogenstila, neorenesanse itd. Pod utjecajem je romantičarskoga tipa neobizanta Theophila von Hansena. U ovoj restauraciji naglasak je na unutrašnjosti crkve (novi atektonički ikonostas od kovanoga željeza prema Bolléovim projektima, pjevnice, vitraji), jedino je kapa zvonika preoblikovana radi dominacije prostorom i direktnoga ukazivanja na vjersku zajednicu kojoj crkva pripada. Godine 1899. godine na kapu zvonika dodani su kokošniki, elementi iz ruske arhitekture, kojima ukazuju na to da je riječ o pravoslavnome objektu. Treća Bolléova intervencija na crkvi Preobraženja Gospodnjega odvijala se 1913./1914. godine. Bollé je ponovno restaurirao ovu crkvu, ali je tada naglasak bio na vanjštini. Promijenjen je gornji dio glavnoga pročelja i dodan polukružni zabat. Na bočnim pročeljima dodani su akroteriji i klasicizirajući stupovi.

01