Izbor iz literature

  

  1. Damjanović, Dragan (2012.), Bečka Akademija likovnih umjetnosti i hrvatska arhitektura historicizma. Hrvatski učenici Friedricha von Schmidta, katalog izložbe, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Gliptoteka, Zagreb
  2. Dobronić, Lelja (1983.), Graditelji i izgradnja Zagreba u doba historijskih stilova. Sabrani članci i rasprave, Društvo povjesničara umjetnosti SR Hrvatske, Zagreb
  3. Horvat, Anđela, Redakcija Enciklopedije hrvatske umjetnosti (1995.), Historicizam, u: Enciklopedija hrvatske umjetnosti 1 (A – Nove), Leksikografski zavod „Miroslav Krleža“, Zagreb, str. 334–336
  4. Knežević, Snješka (1996.), Zagrebačka zelena potkova. Školska knjiga, FS, Zagreb
  5. Maruševski, Olga (1993.), Franjo Klein, graditelj sredine 19. stoljeća, u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti 17, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, str. 107–123
  6. Maruševski, Olga (2009.), Iso Kršnjavi kao graditelj – Izgradnja i obnova obrazovnih, kulturnih i umjetničkih spomenika u Hrvatskoj, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb
  7. Skupina autora (1978.), Život umjetnosti: časopis za suvremena likovna zbivanja, br. 26 i 27. (dvobroj posvećen Hermanu Bolléu), Institut za povijest umjetnosti, Zagreb
  8. Skupina autora (2000.), Historicizam u Hrvatskoj, katalog izložbe, Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb