Janko Grahor i Franjo Klein: Hrvatski glazbeni zavod

Janko Grahor i Franjo Klein: Hrvatski glazbeni zavod, Gundulićeva 6, 1875.

            Zgrada Hrvatskoga glazbenog zavoda građena je kao jednokatnica u neorenesansnome stilu. Kao i kod kuće Rosenfeld neparan broj prozorskih osi utječe na simetriju pročelja. Tih osi ima sedam, a ulaz je smješten u središnjoj, četvrtoj osi. Između prozorskih osi u prizemlju su rustikalne lezene, a na katu korintskipilastri. Prozori u prizemlju pravokutni su i u njihovu arhitektonskome okviru najviše se ističe natprozornik koji je jače izbačen u prostor od ostalih dijelova toga okvira. Prozori prvoga kata veći su i polukružno zaključeni te naglašeni trokutastim zabatima koji počivaju na ornamentiranim konzolama koje se upiru o stilizirane pilastre. Pročelje je, osim vertikalno, podijeljeno i horizontalno – širokim vijencem između prizemlja i prvoga kata koji je dekoriran nizom triglifa. Horizontalnost je dodatno naglašena i širokim trokutastim zabatom koji se proteže iznad triju središnjih prozorskih osi. U njemu su dvije ženske figure koje drže kartušu s lirom, a ispod njega u krovnome vijencu piše ArtiMusices („glazbenoj umjetnosti“).