Kasni historicizam

Kasni historicizam u zagrebačkoj arhitekturi započinje oko 1885. godine i traje do početka Prvoga svjetskog rata 1914. godine, kada je u hrvatskoj arhitekturi već i secesija na izmaku. U Zagrebu tijekom toga razvojnog stupnja historicizma djeluje znatan broj stranih arhitekata ili njihovih ateljea. Kod nekih se osjeća utjecaj secesije, ali većina ih ostaje vjerna historicističkome izrazu. Figuralni prikazi kojima su se ukrašavala pročelja građevina u ranome su historicizmu bili prihvaćeni, u visokome historicizmu pojavljivali su se jako rijetko, a u kasnome historicizmu doživljavaju znatan zamah te se vrlo često kombiniraju i s obiljem arhitektonske dekoracije. Prevladavaju javne i stambene gradnje u neorenesansnome stilu, ali se sve češće pojavljuje i neobarok koji je osobito prisutan pri gradnji kazališta u mnogim europskim gradovima pa tako i u Zagrebu (Hrvatsko narodno kazalište).