Herman Bollé: kuća Bollé

Herman Bollé: kuća Bollé, Ulica Jurja Žerjavića 4, 1893.

            U kući u Žerjavićevoj 4 Bollé je živio sa svojom obitelji u većem stanu na prvome katu, a ostali su stanovi bili namijenjeni iznajmljivanju. Iako je riječ o najamnoj kući, ona podsjeća na talijanske palače za odmor.

Palača je građena u stilu talijanske renesanse. Strogo je simetrična pa je i njezin lučno nadsvođeni i prostorno izmaknuti ulaz s figuralnim prikazom glave ratnika kao zaglavnim kamenom smješten u središnju prozorsku os. Rubovi kuće naglašeni su vrlo plitkim rizalitima. Tu Bollé na prvome i drugome katu izvodi lođe s trolučnim otvorima (središnji je luk nešto širi od bočnih) i balustradom. Lukovi počivaju na stupovima s jonskim kapitelima, a pilastri (također s jonskim kapitelima) naglašavaju rub lođa. Prizemlje je izvedeno od kamenih blokova pa je očuvanije od katova na kojima je to samo simulirano izvođenjem fuga u fasadi. Prozori su pravokutna oblika u prizemlju i na drugome katu, a na prvome katu zaključeni su polukružno. Njihov arhitektonski okvir najnaglašeniji je na prvome katu. Za samo deset prozora Bollé je osmislio četiri različita arhitektonska okvira, ali pročelje kuće svejedno djeluje skladno, a lođe doprinose profinjenosti kuće. Između prozora drugoga kata izvedene su profilacije koje simuliraju zazidane prozorske otvore, ali je na njima izveden i biljni motiv koji ukazuje na negiranje takvoga pothvata. Osim ornamenata biljnih motiva, pojavljuju se i motivi školjaka, ali i antropomorfni motivi (npr. glave). Bolléova kuća danas je obična stambena zgrada u poprilično oronulu stanju.