Leo Hönigsberg: Hrvatski učiteljski dom

Leo Hönigsberg: Hrvatski učiteljski dom, Trg maršala Tita 4, 1888. – 1889.

            Hrvatski učiteljski dom izveden je u neorenesansnome stilu i ima pročelja prema Trgu maršala Tita i Hebrangovoj ulici, ali nije projektiran kao ugaona građevina kakve se često susreću pri gradnji na zemljištima takvoga položaja. Njegovo reprezentativno pročelje okrenuto je prema Trgu maršala Tita. Odlikuje se simetrijom te jednostavnom, ali skladnom dekoracijom. Rubovi glavnoga pročelja naglašeni su plitkim zidnim istacima koji se oblikovanjem u prizemlju stapaju s rustikalnom obradom fasade, a u razini prvoga i drugoga kata proteže se par kaneliranih pilastara s korintskim kapitelima. Pilastri stoje na visokim odvojenim bazama. Pročelje obuhvaća sedam prozorskih osi. Arhitektonski okvir prozora u prizemlju ne prati u potpunosti njihov pravokutni oblik, nego se ističe rasteretni luk koji počiva na rustikalnim profilacijama u službi pilastara. Polukružno zaključeni prozori prvoga kata naglašeni su trokutastim zabatima koji stoje na pilastrima s jonskim kapitelima. Arhitektonski okvir prozora drugoga kata vrlo je jednostavan. Najveća je sličnost s prizemljem prozorska daska na konzolama, dok je na prvome katu taj dio riješen balustradom. Sve se to ponavlja i u središnjemu rizalitu, jedino balustrada nema ulogu dekorativnog elementa već i konstruktivnog jer omeđuje balkon na prvome katu. Rubovi rizalita u prizemlju su naglašeni jednom praznom nišom sa svake strane, a na katovima se protežu parovi kaneliranih polustupova s korintskim kapitelima. Svaki polustup stoji na zasebnoj visokoj bazi. Rizalit završava trokutastim zabatom i skulpturalnom skupinom postavljenom ispred kupole. U krovnoj zoni ponovno se pojavljuje balustrada. U oblikovanju bočnoga pročelja ponavlja se obrazac s glavnoga pročelja, jedina su razlika rubni rizaliti s trodijelnim prozorima.