Kuno Waidmann: palača Narodnih novina (danas Leksikografski zavod „Miroslav Krleža“)

Kuno Waidmann: palača Narodnih novina (danas Leksikografski zavod „Miroslav Krleža“), Frankopanska 26, Prilaz Gjure Deželića 2, 1891. – 1892.

            Palača Narodnih novina projektirana je kao poslovna zgrada za različite funkcije toga poduzeća (uprava, uredništvo, tiskara...). Obuhvaćala je i nekoliko stanova i bila je opremljena u skladu sa suvremenim tehničkim dostignućima. Iako je kompozicija pročelja visokorenesansna, stilski oblici koji prevladavaju ukazuju na kasnu renesansu, s pokojim baroknim detaljem.

Monumentalna kompozicija palače Narodnih novina prema Frankopanskoj ulici ima devet prozorskih osi, a prema Prilazu Gjure Deželića trinaest. Pročelja obaju krila strogo su simetrična pa je na svakom ulaz smješten u središnjoj osi (petoj, odnosno sedmoj). Rubni dijelovi krila naglašeni su plitkim rizalitima koji završavaju trokutastim zabatima. Na ugaonome rizalitu, gdje se dodiruju dva takva zabata, iza njih je smještena kupola koja taj rizalit dodatno naglašava. Budući da podrumska etaža nije izvedena u rustici kao prizemlje, ona djeluje poput svojevrsne baze za čitavu zgradu. U prizemlju je rustikalna obrada simulirana na način da se završetci fuga sabiru prema vrhu polukružno zaključenih prozora te na taj način tvore „natprozornik“. Prozori prvoga kata u podnožju imaju balustradu, polukružno su zaključeni i naglašeni ravnim natprozornikom. Prozori drugoga kata pravokutna su oblika i naglašeni su samo školjkastim ornamentom na mjestu zaglavnoga kamena. Dekoracija arhitektonskih okvira prozora rizalita razlikuje se samo na prvome katu gdje su u službi doprozornika dodani pilastri s jonskim kapitelima koji stoje na visokim bazama, a ulogu natprozornika ima trokutasti zabat. Prvi i drugi kat na rubovima rizalita povezani su pilastrima s korintskim kapitelima. Glavni ulaz (prema Prilazu Gjure Deželića) također je istaknut rizalitom. On obuhvaća tri prozorske osi, ali je samo središnji prozor prvoga kata naglašen na isti način kao i prozori ostalih rizalita. Rubovi toga rizalita u razini prvoga i drugoga kata naglašeni su dvama polustupcima s korintskim kapitelima, a središnju prozorsku os uokviruju dva polustupa također s korintskim kapitelima. Prizemlje i prvi kat odijeljeni su jednostavnim vijencem, a prvi i drugi kat horizontalnom profilacijom. Krovni vijenac ornamentiran je kružnim vjenčićima i girlandama, a poligonalni tambur kupole samo girlandama. Krovište započinje balustradom. U palači je danas smješten Leksikografski zavod „Miroslav Krleža“.