Leo Hönigsberg i Julio Deutsch: Starčevićev dom

Leo Hönigsberg i Julio Deutsch: Starčevićev dom, Trg Ante Starčevića 6, 1895. – 1898.

            Dvokatnica izgrađena u neorenesansnome stilu. Prizemlje je rastvoreno arkadama i rustikalno obrađeno. Zgrada se s devet prozorskih osi otvara prema Starčevićevu trgu i s pet prema Trgu kralja Tomislava. Prozori prvoga kata polukružno su zaključeni, kao i prozori drugoga kata koji su manji i tvore bifore. Ispred prozora na prvome katu postoji balustrada koja se ponavlja i u krovnoj zoni. Rubovi pročelja rizalitno su istaknuti, kao i tri središnje osi. Središnji rizalit kraćega pročelja na prvome je katu naglašen balkonom s balustradom, a središnji rizalit duljega pročelja naglašen je velikom kupolom s lanternom. Doprozornike u prizemlju i na prvome katu čine pilastri s korintskim kapitelima, a na drugome katu bifora sadrži stup također s korintskim kapitelom.

honigsbergdeutsch2