Otto von Hoffer: palača Ljudevita Vraniczanyja (danas Moderna galerija)

Otto von Hoffer: palača Ljudevita Vraniczanyja (danas Moderna galerija), Andrije Hebranga 1, 1881. – 1882.

            Iako je naručitelj Ljudevit Vraniczany htio da njegovu palaču projektira slavni bečki arhitekt Carl von Hasenauer, projektirao ju je Hasenauerov bliski suradnik Otto von Hoffer.

Palača je izgrađena na uglu Strossmayerova trga i Hebrangove ulice. Na njezinim rubovima izvedeni su plitki rizaliti koji se oblikovno prilagođavaju ostalim dijelovima bočnih pročelja, jedino se ističu trokutastim zabatima. Na palači je najuočljiviji monumentalni ugaoni rizalit koji se u donjem dijelu rastvara trijemom koji vodi u dvorište, a u gornjem balkonom naglašenim udvostručenim korintskim stupovima koji se upiru o konzole i nose masivni vijenac i trokutasti zabat. Balkon je oblikovan poput velike polukružno nadsvođene niše u čijoj su polukupoli izvedene profilacije koje podsjećaju na školjku i unutar koje je smješten ulaz/izlaz naglašen trokutastim zabatom u kojemu je prikaz ljudske glave. Prozorski otvori u prizemlju polukružno su zaključeni, a prozori prvoga i drugoga kata pravokutni su. Najnaglašeniji su prozori prvoga kata jer se ističu izmjenom trokutastih i „trolisnih“ zabata u pravilnome ritmu. Horizontalna podjela etaža na donji (podrum i prizemlje) i gornji dio (drugi i treći kat), osim razdijelnim vijencem, naglašena je i snažnom rustikom koja u gornjim dijelovima ipak slabi. Danas su u Vraniczanyjevoj palači smješteni Kabinet grafike HAZU i Moderna galerija.

hoffer1