Rani (romantičarski) historicizam

Rani se historicizam u zagrebačkoj arhitekturi pojavljuje 1850-ih godina, kada se u značajnijim europskim zemljama već uspio afirmirati. Trajao je otprilike do 1875. godine. U tome razdoblju nastaju uglavnom stambeni objekti koje su realizirali Franjo Klein ili Janko Jambrišak. Od sakralnih objekata važne su crkva Preobraženja Gospodnjega i sinagoga. Među javnim objektima iz toga vremena ističu se zgrada Opće zemaljske bolnice, Hotel k caru austrijanskom i Prva hrvatska štedionica. Uglavnom se gradi u Rundbogenstilu (njem. Rundbogenstil– stil obloga luka) i neorenesansi.