Franjo Klein: Sinagoga

Franjo Klein: Sinagoga, Ulica Marije Valerije (danas Praška ulica), 1866. – 1867. (srušena 1941.)

            Židovska općina u Zagrebu utemeljena je 1806. godine, a kad je narasla na više od 700 članova, pristupilo se izgradnji sinagoge. Kupljeno je zemljište u današnjoj Praškoj ulici, a za arhitekta odabran je vjerojatno i najpopularniji arhitekt toga razdoblja – Franjo Klein. Iako je sinagoga građena gotovo jedno stoljeće nakon odluke o vjerskoj toleranciji Josipa II., svejedno je poštivano pravilo o odmaknutosti od ulične linije.

           Klein je sinagogu projektirao po uzoru na sinagogu Ludwiga Förstera u bečkome Leopoldstadtu (1853. – 1858.), koja je postala uzor za gradnju brojnih sinagoga u središnjoj Europi, te za nju predvidio gradnju u Rundbogenstilu s primjesama neomaurskoga stila.

           Trodijelno pročelje navješćivalo je trobrodnu organizaciju prostora u unutrašnjosti. Iako su bočni brodovi bili niži od glavnoga broda, bazilikalno osvjetljenje nije bilo ostvareno. Središnji, rizalitni, dio pročelja također je bio viši od bočnih, a dodatno je bio naglašen i time što je pravokutno zaključen, čime kulisno zaklanja krov, i što je uz rubove imao poligonalne tričetvrt stupce koji su na vrhu imali orijentalne dekorativne tornjiće. U središnjemu dijelu pročelja bio je smješten i trolučni otvoreni trijem, s kojim je paralelno na drugoj etaži bila izvedena slična, ali izduljenija trifora. Prozorski otvori prve etaže bile su bifore, a druge izduljeni uski polukružno zaključeni prozori, osim na glavnome pročelju, gdje su tu ulogu imale svojevrsne četverolisne rozete. Etaže su razgraničene vijencem, a prozorski otvori bočnih pročelja pilastrima. Uz krovnu liniju pojavljuje se i niz zubaca (denta). Sinagoga se odlikovala i bogatom polikromijom. Srušena je 1941. godine.