Janko Grahor i Franjo Klein: kuća Rosenfeld

Janko Grahor i Franjo Klein: kuća Rosenfeld, Mesnička 1, 1870.

            Kuća Rosenfeld izgrađena je za zlatara i trgovca plemenitim metalima IsraelaRosenfelda suradnjom Janka Grahora i Franje Kleina prema projektima iz 1866./1867. godine. Smještena je na sjecištu Mesničke ulice i Ilice na zemljištu nepravilna oblika, što je uvjetovalo oblikovanje zaobljena pročelja, novu pojavu u zagrebačkoj arhitekturi, a neobičnu i u europskome kontekstu. Kuća je izgrađena u neorenesansnome stilu, a uporabom dekorativnih i strukturnih elemenata najavljuje visoki historicizam. Riječ je o dvokatnici koja u prizemlju ima velike otvore namijenjene prodajnim prostorima. Prizemlje je od katne strukture odijeljeno mezaninom (polukatom) čijom je pojavom uvedena i suvremena tipologija trgovačko-stambene arhitekture. Neparnim brojem prozorskih osi – njih devet – naglašava se simetrija jer je na taj način omogućen smještaj ulaza u središnji dio pročelja, tj. u petu os. Prozori mezanina ukrašeni su bogatim okvirom, na koji se nadovezuje još bogatiji okvir nešto većih prozora prvoga kata. Prozorska dekoracija mezanina i prvoga kata čini cjelinu jer djeluje kao da se kaneliranikorintski stupovi-doprozornici prvoga kata upiru o doprozornike mezanina noseći natprozornik – ravnu gredu na kojoj počiva trokutasti zabat i stvarajući edikulu koja je iznad ulaza nešto šira od ostalih. Između prvoga i drugoga kata istaknut je vijenac dodatno naglašen postavljanjem sedam ženskih figura – simbola plodova zemlje – u nepravilnome ritmu na za njih predviđene konzole. Iza njih postavljeni su kaneliranipilastri koji bojom odgovaraju doprozornicima prvoga kata. Ne pojavljuju se jedino između dvaju rubnih prozorskih osi s obiju strana. U istoj osi s tim pilastrima pojavljuju se i lezene koje se bojom stapaju s fasadom i protežu se kroz mezanin i prvi kat povezujući ih na taj način u cjelinu. Glatkoću zidnoga plašta „narušavaju“ samo vodoravne fuge izvedene u pravilnome ritmu. Krovni vijenac čine masivne konzole između kojih su smještene profilacije s florealnim motivom. Uzor za dekoraciju pročelja vjerojatno je bila zgrada Heinrichshof (1861. – 1863.) TheophilavonHansena izgrađena na Ringstrasse i srušena 1945. godine.