Ferdinand Kondrat: palača baruna Dragana Vraniczanyja

Ferdinand Kondrat: palača baruna Dragana Vraniczanyja, Trg Nikole Šubića Zrinskog 19, 1878.

            Palača baruna Dragana Vraniczanyja odlikuje se mnoštvom detalja i polikromijom u oblikovanju arhitektonske dekoracije, što je vjerojatno rezultat ukusa njezina naručitelja iako on u njoj nije namjeravao živjeti, nego je iznajmljivati, i izgrađena je u neorenesansnome stilu. Njezina horizontalna podijeljenost više dolazi do izražaja nego vertikalna. Najprije se ističu dva dijela koje uvjetuje različita obrada fasade: donji dio s vrlo izraženom rustikom i gornji dio s polikromiranim keramičkim pločicama, što će se osobito popularizirati u razdoblju secesije. Druga je horizontalna podjela na četiri etaže, a svaki od prethodno spomenutih dijelova obuhvaća dvije. Pročelje obuhvaća devet prozorskih osi, a ulaz je smješten u središnjoj, petoj, osi. Pri vertikalnoj podjeli pročelja ističu se dva plitka ugaona rizalita i središnji dio s balkonom koji zbog bjeline nosača koji odudaraju od žute fasade djeluje kao da je i on istaknut u prostoru. Prozori prvoga kata najviše se ističu dekoracijom arhitektonskih okvira jer su naglašeni trokutastim zabatima postavljenim na konzolama. Slična dekoracija, ali većih dimenzija, ponavlja se na balkonima smještenim u rizalitnim dijelovima prvoga kata koje nose konzole; jedina je razlika što su doprozornici dodatno naglašeni bijelim jonskim polustupovima koji se ponavljaju i uz polukružno zaključen ulaz središnjega balkona, čiji je arhitektonski okvir još veći, ali također s trokutastim zabatom. Središnji balkon obuhvaća i dva prozora s polukružnim zabatima u natprozornicima. Ulaz čiji se nadvratnik sastoji od zaglavnoga kamena s pet dijelova na koji se nastavlja trokutasti zabat dodatno je naglašen polukružnim lučnim prozorskim otvorom u prostoru mezanina i masivnim bijelim stupovima koji se protežu do balkona na prvome katu i koji su postavljeni na visoke baze. Iza njih smješteni su pilastri u boji fasade, što ih na prvi pogled čini skrivenim promatraču, a između njih prozori u prizemlju naglašeni su također trokutastim zabatima, po čemu se razlikuju od ostalih prozorskih otvora te etaže. U istoj osi s nosačima u prizemlju od balkona do krovne zone protežu se bijeli kaneliranikorintskipilastri. Etaže su odijeljene vijencima, a na krovni vijenac nadovezuje se balustrada. Danas je u palači smješten Arheološki muzej.

kondrat3