Franjo Klein: palača Hrvatsko-slavonskoga gospodarskog društva

Franjo Klein: palača Hrvatsko-slavonskoga gospodarskog društva, Trg maršala Tita 2 i 3, 1877. – 1878.

            Palača Hrvatsko-slavonskoga gospodarskog društva prvotno je bila neorenesansna dvokatnica s pročeljem vertikalno podijeljenim na tri dijela, od kojih svaki obuhvaća tri prozorske osi; rubovi svakoga dijela naglašeni su rustikalnim blokovima. Središnji dio ističe se altanom na četirima dorskim stupovima, unutar koje je smješten ulaz, a balkonski dio dodatno je dekoriran četirima ženskim figurama postavljenim u osi sa stupovima iz prizemlja. Prostor središnjega dijela ispod krovnoga vijenca sa zupcima (dentima) ukrašen je girlandama. Prozorski otvori u prizemlju pravokutna su oblika i ističu se jedino trodijelnim zaglavnim kamenom. Prozori prvoga kata polukružno su zaključeni i najviše se ističu dekoracijom arhitektonskoga okvira s trokutastim zabatima – svojevrsnom edikulom. Prozori drugoga kata djeluju kao da imaju uporište u zabatima prozora prvoga kata, pravokutna su oblika i uokvireni su jednostavnim arhitektonskim okvirom. Na fasadi su izvedene fuge koje simuliraju gradnju kamenim blokovima.

Uz palaču nalaze se i dva izložbena paviljona s tri lučna ulaza (danas zazidani) i balustradom u gornjem dijelu koja ima naglašen središnji dio te rubne dijelove.

Treći kat dograđen je 1926. godine, a danas je palača jedna od zgrada Pravnoga fakulteta.

klein1