Herman Bollé: Evangelička crkva

Herman Bollé: Evangelička crkva, Hebrangova, 1882. – 1884.

            Godine 1881. Herman Bollé u Gundulićevoj ulici, gotovo na njezinu križanju s Hebrangovom (tada Kukovićevom) ulicom, izgradio je zgradu evangeličke bogoštovne općine u neogotičkome stilu. Sljedeće je godine počeo s izgradnjom evangeličke crkve u njezinu dvorištu, također u neogotičkome stilu. Riječ je o centralnoj jednotoranjskoj crkvi tlocrta grčkoga križa s dodanim aneksima u „uglovima“ križa i poligonalnom kontraforima ojačanom apsidom na začelju. Kontrafori se pojavljuju i na glavnome pročelju te na mjestima gdje dolazi do stupnjevanja prostora pa su uglovi koji pritom nastaju njima ojačani. Budući da je fasada Rohbau tipa, tako su izvedeni i kontrafori, koji zbog toga djeluju diskretno ne privlačeći suviše promatračevu pozornost, nego stapajući se s cjelinom kao dekorativni, a ne konstruktivni elementi, što im je primarna funkcija.

bolle1

 

           U oblikovanju evangeličke crkve očituje se utjecaj crkve sv. Brigite (1867. – 1874.) u bečkoj četvrti Brigittenau podignutoj prema projektima Bolléova učitelja Friedricha von Schmidta (npr. kapa tornja, prozori u prizemlju – nalikuju na prozore završnoga kata tornjeva crkve sv. Brigite, vijenci, portal – nalikuje na središnji otvor ulaznoga trijema Sv. Brigite, kontrafori su stilizirani u odnosu na Schmidtove, ali prepoznaje se sličnost, uporaba fasadne opeke itd.).